Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á

Thứ 3 - 16/11/2021

FT - 16/11 Bảng A
Syria Syria

0 - 3

Iran Iran
H1: 0-2
FT - 16/11 Bảng B
Oman Oman

0 - 1

Nhật Bản Nhật Bản
H1: 0-0
FT - 16/11 Bảng B
Trung Quốc Trung Quốc

1 - 1

Australia Australia
H1: 0-1
FT - 16/11 Bảng A
Iraq Iraq

0 - 3

Hàn Quốc Hàn Quốc
H1: 0-1
FT - 16/11 Bảng A
Lebanon Lebanon

0 - 1

UAE UAE
H1: 0-0
FT - 16/11 Bảng B
Việt Nam Việt Nam

0 - 1

Ả Rập Xê-út Ả Rập Xê-út
H1: 0-1

Thứ 6 - 12/11/2021

FT - 12/11 Bảng A
Iraq Iraq

1 - 1

Syria Syria
H1: 0-0

Thứ 5 - 11/11/2021

FT - 11/11 Bảng B
Trung Quốc Trung Quốc

1 - 1

Oman Oman
FT - 11/11 Bảng B
Việt Nam Việt Nam

0 - 1

Nhật Bản Nhật Bản
H1: 0-1
FT - 11/11 Bảng A
Lebanon Lebanon

1 - 2

Iran Iran
H1: 1-0
FT - 11/11 Bảng A
Hàn Quốc Hàn Quốc

1 - 0

UAE UAE
H1: 1-0
FT - 11/11 Bảng B
Australia Australia

0 - 0

Ả Rập Xê-út Ả Rập Xê-út
H1: 0-0

Thứ 4 - 13/10/2021

FT - 13/10 Bảng B
Ả Rập Xê-út Ả Rập Xê-út

3 - 2

Trung Quốc Trung Quốc
H1: 2-0

Thứ 3 - 12/10/2021

FT - 12/10 Bảng A
UAE UAE

2 - 2

Iraq Iraq
H1: 1-0
FT - 12/10 Bảng B
Oman Oman

3 - 1

Việt Nam Việt Nam
H1: 1-1
FT - 12/10 Bảng A
Syria Syria

2 - 3

Lebanon Lebanon
H1: 1-2
FT - 12/10 Bảng A
Iran Iran

1 - 1

Hàn Quốc Hàn Quốc
H1: 0-0
FT - 12/10 Bảng B
Nhật Bản Nhật Bản

2 - 1

Australia Australia
H1: 1-0

Thứ 6 - 08/10/2021

FT - 08/10 Bảng B
Australia Australia

3 - 1

Oman Oman
H1: 1-1
FT - 08/10 Bảng B
Ả Rập Xê-út Ả Rập Xê-út

1 - 0

Nhật Bản Nhật Bản
H1: 0-0
FT - 08/10 Bảng B
Trung Quốc Trung Quốc

3 - 2

Việt Nam Việt Nam
H1: 0-0

Thứ 5 - 07/10/2021

FT - 07/10 Bảng A
UAE UAE

0 - 1

Iran Iran
H1: 0-0
FT - 07/10 Bảng A
Iraq Iraq

0 - 0

Lebanon Lebanon
H1: 0-0
FT - 07/10 Bảng A
Hàn Quốc Hàn Quốc

2 - 1

Syria Syria
H1: 0-0

Thứ 4 - 08/09/2021

FT - 08/09 Bảng A
Iraq Iraq

0 - 3

Iran Iran
H1: 0-1

Thứ 3 - 07/09/2021

FT - 07/09 Bảng A
Syria Syria

1 - 1

UAE UAE
H1: 0-1
FT - 07/09 Bảng B
Oman Oman

0 - 1

Ả Rập Xê-út Ả Rập Xê-út
H1: 0-1
FT - 07/09 Bảng B
Trung Quốc Trung Quốc

0 - 1

Nhật Bản Nhật Bản
H1: 0-1
FT - 07/09 Bảng B
Việt Nam Việt Nam

0 - 1

Australia Australia
H1: 0-1
FT - 07/09 Bảng A
Hàn Quốc Hàn Quốc

1 - 0

Lebanon Lebanon
H1: 0-0